Regulations

1.0 Krav til utstyr

1.1 Krav til utstyr som alle må ha med seg i randonèekonkurranser:

 •  Ryggsekk
 • Sender/Mottaker (457 kHz)
 • Spade må være i metall med skaft, blad minst 20x20cm, originalt og umodifisert/Racingspade i plast eller karbon tillates også.
 • Søkestang, minst 240 cm, minst 10mm i diameter
 • Godkjent hjelm (Ski-, klatre-, eller sykkelhjelm)
 • ID

1.2 For Challenge 2000/4000 og Arctic Team Skimo gjelder i tillegg krav til følgende utstyr:

 •  1 par feller.
 • 2 lag benklær og 3 lag på overkroppen derav ett lag vindtett i passende
  størrelse.
 • Klærne kan være på kroppen eller i sekken.
 • Minst 0,5 L liter væske ved start
 • Hansker og lue
 • Skibriller
 • Redningsfolie (minst 1,80 m2)
 •  Fløyte

Juryen kan og kreve ytterligere forsterkningsplagg, votter, hodelykt, stegjern (minst 10 tagger, umodifisert som skal bæres i ryggsekk med tagger mot tagger), og umodifisert  klatresele godkjent av UIAA dersom løype eller værforhold krever dette.

1.3 Regler for ski Challenge 2000/4000

Ski skal ha stålkant på minst 90 % av skienes lengde. Bredden på skiene skal være minst 80-60-70mm. Minimumslengde 160 cm for herrer og 150 cm for damer

1.4 Regler for konkurransene

1.4.1 Avvik fra løypa kan medføre tidstillegg eller diskvalifikasjon.

1.4.2 Ved utforkjøring (røde flagg) må fellene tas av skiene. De skal enten plasseres innenfor skidrakten eller legges i sekken. Bruk av tape til å feste fellene er ikke tillatt.

1.4.3 Utøverne kan bare motta drikke og mat fra utenforstående hvis det er satt opp mat-/drikkestasjon.

1.4.4 Utøverne kan ikke motta utstyr fra utenforstående under konkurransen, unntatt når utstyr har gått i stykker under konkurranse.

1.4.5 Ved brutt løp skal dette meldes til nærmeste bemannede kontrollpunkt.

1.4.6 Alle utøvere må medbringe obligatorisk utstyr som er nedfelt fra regelverket eller fra juryen/arrangør. Hvis man ikke har skredsøker, søkestang og spade vil dette føre til startnekt eller diskvalifikasjon. Tidstillegg er 1 minutt for hver del som mangler utover de tre som er nevnt ovenfor. Forsøpling er ikke tillatt. Alt en tar med seg til start skal være med når en krysser mållinjen.

1.4.7 Alle utøvere er pliktig å yte førstehjelp ved en eventuell ulykke

1.4.8 Deltakelse i konkurransen er på eget ansvar. Hver enkelt løper har ansvar å tilpasse farten i forhold til egen skiferdighet, bakkeforhold og værforhold.

1.4.9 Ved vendingene hvor feller skal av eller på skiene og når man skal ha skiene av eller på ryggsekken, da skal skistavene legges på bakken. Disse skal ikke plukkes opp igjen før man er klar til å bevege seg igjen.

1.4.10 Ved utforkjøring må fellene tas av skiene, og sko og binding må settes i kjøremodus

Arctic Team Skimo

1.4.11 Lagmedlemmene skal ha kontakt med hverandre under hele løypa. Bemannede kontrollpunkt må forlates samtidig av alle utøverne på laget.

1.4.12 Målgang skjer når sistemann på laget passerer mållinja.

1.4.13 Utøverne kan motta drikke hvis det er drikke-/matstasjoner. Det er tillatt å bruke strikk mellom de på laget, men ikke før det er gått 15 minutter av konkurransen. Det er ikke tillatt å bruke strikk i nedkjøringer og vanskelige passasjer.

2.0 Konkurransegjennomgang

I forkant av konkurransen arrangeres løpermøte med gjennomgang av konkurransen. Løpermøtet vil streames slik det også kan følges over nett. Ved oppmøte på konkurransedagen holdes det et møte med gjennomgang av konkurransen hvor alle deltagere skal være tilstede. Konkurransegjennomgangen inneholder:

 • ​En beskrivelse av løypa basert på utdelt kart (sendes enten på mail eller deles ut ved oppmøte). Denne løypebeskrivelsen inneholder alle deler av løypa, kontrollpunkt, skiftesoner, samt eventuelle farlige passasjer. Herunder hvor feller skal tas av og på, samt hvordan deltagerne skal bevege seg i de ulike partiene av løypa (til fots, med ski på ryggsekk etc).
 • Værprognose som inneholder temperatur, vind og nedbør.
 • Gjennomgang av utstyr
 • Sikkerhetsregler

3.0 klasseinndeling

Arctic Team Skimo

Lag på 2-3 personer, menn, damer eller blanda lag. Alt går. Premiering for beste lag totalt og beste rene damelag. Bruk gjerne vår facebookside for å finne ekstra lagmedlem!

​Challenge 2000/4000

​Individuell konkurranse.

Junior: 16-20 år

Senior: 21-40 år

Veteran: 41 år og oppover

Downhill Challenge

​Soloprestasjon!

Junior Skimo

Konkurranse for aldersgruppen 11-15 år

Translate »